На формування внутрішніх цін на вугілля великий вплив має кон’юнктура цін на світовому ринку, однак у деяких країнах держава забезпечує підтримку галузі шляхом дотацій, пільг, регулювання обсягів імпорту та експорту вугілля, а також мит.

Ціни на коксівне та енергетичне вугілля, що поставляється на світовий ринок, встановлюються залежно від його якості, обсягу поставок, витрат на транспортування та інших умов. Діючі ціни на вугілля коригуються відповідно до показника теплотворної здатності вугілля, а також з його якісними показниками (сірою, золою, вологою, виходом летючих, розмірами шматків вугілля). Нині міжнародна торгівля вугіллям здійснюється у рамках термінових контрактів та за спотовими угодами.

Одним з варіантів спотової закупівлі вугілля є дедалі більша кількість тендерів, коли закупівлі передує запрошення до участі у тендері, а контракт підписується з тим, хто запропонував найкращі результати. В результаті все більшого переходу на спотову торгівлю світовий вугільний ринок став еластичнішим.

В останнє десятиліття на ринку торгівлі вугіллям стали також розвиватися електронні торгові майданчики, позабіржові ринки похідних фінансових інструментів ф’ючерсних контрактів. Спотові та ф’ючерсні ціни на вугілля, що застосовуються у світовій практиці, – це, в основному, ціни на енергетичне вугілля. Зростання попиту на енергетичне вугілля є одним з причин тіснішого зв’язку цін на вугілля та нафту в останні роки. На відміну від енергетичного вугілля, коксівне вугілля не становить конкуренції нафти, газу або інших джерел енергії.

В останні роки при формуванні цін на вугілля виникли фінансові ринки та ринки деривативів з прив’язкою до вугілля. Зокрема, з’явилося поняття “свопи”, що використовуються як інструмент для хеджування цінових ризиків на позабіржовому ринку. Поява біржових ф’ючерсних контрактів на вугілля забезпечує більшу прозорість, ніж позабіржові ринки, Ф’ючерсні ринки, що діють у США, Європі та Австралії та інших країнах нині грають дедалі більшу роль формуванні ціни вугілля.

У світовій практиці під час укладання контрактів діє ціла система умов постачання вугілля – CIF, FOB, FCA, EXW, CFR, FAS, CFR, CPT, CIP, DAP, DDP (Інкотермс 2010). Найчастіше у вугільній галузі при постачанні вугілля на експорт та укладання відповідних контрактів використовуються ціни CIF (СІФ) та FOB (ФОБ).

Ціни під час торгівлі вугіллям на основі термінових (довгострокових) контрактів. Термінові (довгострокові) контракти мають на меті зберегти співпрацю між постачальником та покупцем на багато років шляхом встановлення прав сторін (включаючи опціони покупця), що передбачають укладання угоди про ціну реалізації вугілля.

У разі покупцями вугілля є оператори електростанцій, а продавцями – інвестори, здійснюють капіталовкладення у розвиток вугледобувного підприємства. У секторі переробки, зберігання та транспортування вугілля створюється транспортна інфраструктура (залізниці, порти та судна) для його доставки.

Основною перевагою термінових контрактів є забезпечення гарантії фінансування цих проектів.
Термінові контракти за термінами виконання поділяються на щомісячні, щоквартальні,
піврічні, річні, довгострокові. Раніше термінові контракти укладалися терміном до 10 років, нині, найчастіше, – терміном до 1-2 років, а останні роки – на квартал і навіть місяць.

Світова практика формування цін на вугілля в рамках термінових контрактів згодом змінилася у бік застосування у розрахунках про «базисних» цін, засновані на цінах ФОБ на основні марки вугілля. Використання цієї системи ціноутворення припинилося наприкінці 1990-х років, у міру того, як у Японії відбувалося зниження ступеня регулювання сектором електроенергетики, а електричні компанії стали самостійно домовлятися про постачання вугілля, прагнучи диверсифікувати свої джерела.

Незважаючи на те, що в даний час на ринку АТР зростає кількість угод на постачання вугілля, що укладаються в рамках короткострокових контрактів та спотових угод, використання термінових контрактів та практика двосторонніх переговорів між постачальниками та покупцями про їхню ціну зберігається.

Термінові (довгострокові) контракти зазвичай включають положення про обсяги постачання протягом певного періоду часу (від 1 року до 3 років і більше) з умовами про щорічний перегляд ціни. Як альтернативне рішення при встановленні цін на коксівне вугілля світовому ринку може бути ціноутворення за індексами, яке значною мірою залежить від довіри до індексів, які використовуються на спотовому ринку. При цьому, якщо сторони не можуть домовитися про ціну на вугілля, ціни на місячні контракти встановлюють з індексами, де ціни можуть бути, за замовчуванням, прирівняні до ціни на вугілля на спотовому ринку.